Bij Chicco zien we de waarde van de toekomst.

Zorgen voor kinderen, hun familie en alle mensen die om een familie draaien zit in ons DNA. En daarom zetten wij ons in om het kind en de toekomst van degenen die hier zijn en die zullen komen te beschermen, met respect voor mens en milieu.

card-image

Wij bouwen aan morgen voor nieuwe generatiess

Bij Chicco hebben we een zeer duidelijke visie: bijdragen tot het creëren van een wereld waarin het opvoeden van kinderen zowel wenselijk als duurzaam is. 


Daarom omarmen wij de cultuur van het ouderschap, een woord dat voor ons staat voor de zorg die ouders gewoonlijk aan hun kinderen geven, maar dat in feite alle mensen aangaat en ook de zorg voor anderen en het milieu omvat.

Duurzaamheid voor milieu en mensen

Onze missie is het idee van ouderschap duurzamer en wenselijker te maken, met verantwoordelijke acties om het milieu en degenen die erin leven te respecteren.

Lees ons Artsana Duurzaamheidsverslag 2021

landing-detail-image

een mondiale overeenkomst

Sinds 2017 heeft de groep waarvan wij deel uitmaken, Artsana, deelgenomen als ondertekenaar van het Global Compact van de Verenigde Naties, 's werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen, door de tien beginselen ervan inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding over te nemen en te integreren in zijn strategie.

landing-detail-image

De mensen staan centraal

Chicco heeft altijd aan de zijde gestaan van de ouders en al degenen die voor kinderen zorgen, vooral die in moeilijkheden, die wij elk jaar met concrete initiatieven steunen.

landing-detail-image

Wij zetten ons in voor een duurzamere wereld

Bij Chicco zetten we ons in om de planeet te beschermen voor toekomstige generaties, omdat we geloven in de filosofie van het ouderschap, of liever gezegd de zorg voor anderen, een houding die niet alleen ouders aanbelangt, maar mensen in het algemeen, ook degenen die na ons komen.

Onze projecten

Wij nemen veel initiatieven om het milieueffect van onze producten en processen te verminderen.

landing-detail-image

ECO+ Gamma

Chicco's nieuwe duurzame speelgoedlijn

ONTDEK ONS ECO+ GAMMA

https://www.chicco.be/dw/image/v2/BJJJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-Chicco-Belgium-Library/nl_BE/dw0310c04d/site/landing-pages/developpement-durable-chicco/sustainab-1257x517px.jpeg