Garantie

Veelgestelde vragen

Dit product is gegarandeerd tegen productiefouten gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop (datum vermeld op de factuur of een ander document dat de datum van aankoop bewijst).


De garantie dekt geen productdefecten die het gevolg zijn van normale slijtage, abnormaal of onjuist gebruik, toevallige gebeurtenissen (zoals een val) of blootstelling aan externe middelen (zoals water), malware (virussen of toepassingen die gevaarlijk zijn voor de tablet), of reparaties door een onbevoegd persoon.


Als onderdeel dat aan normale slijtage onderhevig is, geldt voor de batterij slechts een garantie voor de eerste zes maanden vanaf de aankoopdatum.

Zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing en in de garantie, kan Chicco niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele accidentele schade aan het scherm.

Zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing en in de garantie, kan Chicco niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele accidentele schade.

Heeft u het antwoord dat u zocht niet gevonden?