'Bonding', een sterke affectieve band

Deze speciale band ontstaat via blikken, contact en verzorging, die een ouder dichter bij zijn kind brengen, al vanaf die eerste momenten na de geboorte

https://www.chicco.be/dw/image/v2/BJJJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-Chicco-Belgium-Library/default/dwd3e1fc05/site/advice-pages/sommeil/le-bonding-lien-affectif-fort/31-1394561572636.jpg

We horen vandaag vaak praten over 'bonding'. Deze Engelse term verwijst naar 'band' en werd dertig jaar geleden voor het eerst gebruikt om de speciale en onverwoestbare band te beschrijven die een kind voorgoed met zijn ouders verbindt.


Deze unieke band tussen kind en ouder, vanaf zijn eerste levensuren, vormt een onmisbare affectieve basis waardoor hij op een serene manier zal kunnen omgaan met de latere scheiding.


Daarom is het bij de geboorte en tijdens de uren die erop volgen belangrijk voor de moeder en het kind (maar ook voor de vader en het kind) om een ogenblik alleen te zijn, zodat deze belangrijke band kan ontstaan.


Bonding wordt bij het kind uitgedrukt via alle zintuigen: de tastzin, het zicht, het gehoor, de smaak en de geur. Bepaalde theorieën bevestigen ook dat een baby tijdens zijn eerste dagen in een symbiose leeft met zijn moeder en niet in staat is om een onderscheid te maken tussen hun beide lichamen. De moeder beantwoordt dus aan al zijn behoeften omdat zij en de baby één geheel vormen.


Wederzijds wordt de band die de moeder en de vader hebben met hun kind uitgedrukt aan de hand van de verzorging, knuffels en kusjes, door de manier waarop ze hun kind observeren en op verschillende manieren met hem communiceren. In werkelijkheid zijn de meest intieme momenten tussen ouders en kinderen degene die een contact met de huid inhouden (borstvoeding, het badje, massages, verschonen, ...) of een omhelzing, een spontaan fysiek contact, geleid door het natuurlijke ouderinstinct om te beschermen.


Het gaat om een absoluut wederzijdse relatie: het kind krijgt van zijn ouders tekenen van affectie en verzorging, die op hun beurt zorgen voor een affectieve respons bij het kind. 

Wat de lichamelijke kant betreft, werd aangetoond dat voldragen baby's die huid-op-huidcontact hebben met hun moeder tijdens de eerste 90 minuten na de geboorte, zich beter aanpassen aan de buitentemperaturen, een hoger glucosegehalte hebben en veel minder wenen in vergelijking met baby's die van hun moeder worden gescheiden of die in een wiegje worden gelegd.


Ook voor de moeder zijn die eerste momenten na de bevalling van essentieel belang, want het is door naar haar baby te kijken en door hem in haar armen te nemen dat ze dit beschermende moederinstinct ontwikkelt dat haar onveranderlijk zal binden aan haar kind voor de rest van haar leven.