Spreek je Frans, mama?

Tegenwoordig voelen veel ouders de noodzaak om hun kinderen van jongs af aan een tweede taal te leren.

https://www.chicco.be/dw/image/v2/BJJJ_PRD/on/demandware.static/-/Sites-Chicco-Belgium-Library/default/dwfd81ffaa/site/advice-pages/croissance-et-developpement/tu-parles-anglais-maman/imparare-inglese-giocando.jpg

In een steeds mondialere en meertaligere wereld voelen veel ouders de behoefte om tweetaligheid bij hun kinderen te bevorderen met speciaal ontworpen spelletjes en activiteiten.


De beste manier om het leren van talen te bevorderen is kinderen van jongs af aan bloot te stellen aan meer dan één taal, zodat zij vertrouwd raken met de klanken, ritmes en intonaties die kenmerkend zijn voor elke taal. Hoewel het misschien verrassend lijkt, kunnen kinderen verschillende talen herkennen en onderscheiden voordat zij de betekenis van woorden en zinnen kunnen bevatten: het mechanisme waarmee een tweede taal wordt verworven is vergelijkbaar met dat voor het leren van de moedertaal.

Wanneer uw kind blootstellen aan een tweede taal?

Hoe vroeger een kind wordt blootgesteld aan een vreemde taal, hoe vanzelfsprekender hij of zij die met gemak zal leren. Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee kinderen van een paar maanden oud leren, gaan verloren op volwassen leeftijd - dit ongelooflijke assimilatievermogen neemt geleidelijk af vanaf de kindertijd.

Hoe kan tweetaligheid bij kinderen worden bevorderd?

Het is bekend dat kinderen van ouders van verschillende nationaliteiten van nature verschillende talen leren. Maar om kinderen wier ouders dezelfde taal spreken deze kans te geven, kunnen wij hen blootstellen aan speelgoed waarmee zij vanaf de eerste maanden van hun geboorte zowel in het Nederlands als in een andere taal kunnen spelen: door te luisteren naar gedichten, korte zinnen en liedjes in beide talen, leren kinderen termen, verbuigingen en uitdrukkingen associëren op de eenvoudigste, natuurlijkste en leukste manier.


Laten we niet vergeten dat vroege blootstelling aan een brede en gevarieerde reeks klanken het leren in het algemeen (en niet alleen de taal) gemakkelijker en flexibeler maakt.